Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Πλημμελής Καθαρισμός Αστυνομικών Υπηρεσιων

Θέμα << Πλημμελής Καθαρισμός Αστυνομικών Υπηρεσιων>>

Αριθ.Πρωτ.2/2021 Ιωάννινα 8/01/2021

ΠΡΟΣ :Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη
(Δια της Π..Ο.ΑΣ.Υ)
ΚΟΙΝ:1. ΓΕ.Π.Α.Δ.ΗΠΕΙΡΟΥ
2. Δ.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οι συνθήκες υγιεινής είναι ένα από τα ζητήματα , που η Ένωση μας, με τις παρεμβάσεις της, προσπαθεί να διασφαλίσει ,προκειμένου οι συνάδελφοι μας να προστατεύονται από κινδύνους που διατρέχουν καθημερινά.
Η ΕΑΥΙ γίνεται δέκτης διαμαρτυριών διότι πρόσφατα άλλαξε ο τρόπος καθαρισμού σημαντικού αριθμού Αστυνομικών Υπηρεσιών, εν μέσω πανδημίας. Ειδικότερα από 1-1-2021 , ύστερα από διαγωνισμό του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η καθαριότητα των συγκεκριμένων Υπηρεσιών της Δ.Α. Ιωαννίνων ανατέθηκε σε συνεργείο καθαρισμού. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα από πέντε που ίσχυε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα , με αποτέλεσμα λόγω των Υπηρεσιακών αναγκών και προβλημάτων ( μεγάλος αριθμός κρατουμένων , παραμονή παράνομων μεταναστών για μεγάλο χρονικό διάστημα στα κρατητήρια) να εγκυμονεί μεγάλος κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών νόσων σε συναδέλφους , κρατούμενους και πολίτες.
Ύστερα από τα ανωτέρω και επειδή το πρόβλημα λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, παρακαλούμε για την παρέμβαση σας προκειμένου να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης, με την αύξηση των ημερών καθαρισμού των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν.Γραμματεας

Κωνσταντινίδης Αν.     ΚΙΤΣΙΟΣ Κων/νος