Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Λήξη της προθεσμίας υποβολής ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Αριθ.Πρωτ.47/2017                                    Ιωάννινα 28/06/2017

Προς: Τα μέλη της Ένωσής μας

  Θέμα: «Λήξη της προθεσμίας υποβολής «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

 Συναδέλφισες και συνάδελφοι,

   Σας ενημερώνουμε ότι την 30ή Ιουνίου 2017 λήγει η προθεσμία για την υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ», που αφορούν στη χρήση έτους 2015 και σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &   Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν πρόκειται να  δοθεί περαιτέρω παράταση.

   Επισημαίνεται δε πως η υποβολή της δήλωσης μετά την 30-6-2017 και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών απ’ αυτήν επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου, ενώ η μη υποβολή αυτής μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την άνω καταληκτική προθεσμία επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.

Κατεβάστε το αρχείο εδώ