Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ανέστης
Α ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΒΑΓΓΕΛΗΣ Αλέξανδρος
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΥ Αθανάσιος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΙΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος
ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ Κωνσταντίνος
ΤΑΜΙΑΣ :  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Αριστοτέλης
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :ΤΑΓΚΑΣ Σωτήριος