Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΙΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος
Α ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ανέστης
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΒΑΓΓΕΛΗΣ Αλέξανδρος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Αριστοτέλης
ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ Σπυρίδων
ΤΑΜΙΑΣ : ΤΑΓΚΑΣ Σωτήριος
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΠΙΣΑΣ Κωνσταντίνος