Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι Αστυνομικών συνδικαλιστικών ενώσεων

Διεθνής Ένωση Αστυνομικών

‘Ενωση Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου

Ελληνική Αστυνομία

Ταμεία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για απόστρατους

Ανικανότητας:http://www.minfin.gr/web/31341/anikanotetas 

Αεροθεραπείας: http://www.minfin.gr/web/31341/aerotherapeias

Τυποποίηση Δικαιολογητικών Συνταξιοδότησης
Έντυπο ΔΑΥΚ
Οδηγίες Συμπλήρωσης ΔΑΥΚ