Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Επίδομα εξομάλυνσης διαζευγμένων Αστυνομικών

Αριθ.Πρωτ. 76/2017                                                  Ιωάννινα 20/11/2017

 Προς: Τα μέλη της Ένωσής μας

 Θέμα: «Επίδομα εξομάλυνσης διαζευγμένων Αστυνομικών»

  Από την 1/2/2016 με την ψήφιση του Νόμου 4361/2016 – ΦΕΚ10/Α έχει ρυθμιστεί η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης για όσους τελούν σε διάζευξη ή διάσταση ή είναι άγαμοι και έχουν τέκνα, πλην όμως η ρύθμιση αυτή εφαρμόσθηκε μόνο για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι γι αυτό των σωμάτων ασφαλείας.

   Η Ένωσή μας απευθύνθηκε με το υπ. Αριθμ. 48/2016 από 11/10/2016 έγγραφό της προς τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, αναζητώντας λύση για το αυτονόητο αυτό ζήτημα, πλην όμως παρ’ ότι έχουν παρέλθει σχεδόν δύο χρόνια από την ψήφιση του συγκεκριμένου Νόμου και παρά την δέσμευση και του Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Νικόλαου Τόσκα για επίλυσή του, οι συνάδελφοί μας συνεχίζουν να «τιμωρούνται»  αφού αντί του ποσού των (212,94€), συνεχίζουν να λαμβάνουν το ποσό των (105,86€), ποσό που αντιστοιχεί σε άγαμο χωρίς τέκνα.

   Κατόπιν αυτών η Ένωσή μας καλεί τους συναδέλφους που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να διεκδικήσουν ποσό που παρανόμως τους έχει παρακρατηθεί για το έτος 2016, δεδομένου ότι το επίδομα αυτό από 1/1/2017  καταργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου (άρθρο 127 Νόμου 4472/2017).

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα δικαιολογητικά από την υπηρεσία τους, ή από το γραφείο της Ένωσής μας, η οποία και θα αναλάβει την ταξινόμηση και την έγκαιρη αποστολή τους, απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι να συγκεντρωθεί ικανός αριθμός αιτήσεων συναδέλφων, έως και 50 ανά δικόγραφο, οι οποίοι και θα μοιραστούν ισόποσα το ποσό των 1.500,00 ευρώ, ποσό το οποίο απαιτείται (σύμφωνα με την προσφορά του δικηγόρου την οποία σας επισυνάπτουμε ) για την κατάθεση της αγωγής.

   Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, επισημαίνεται δε πως μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δεκτή καμία νέα αίτηση προκειμένου τα δικαιολογητικά αποσταλούν έγκαιρα στον δικηγόρο.

Κατεβάστε το αρχείο εδώ