Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Συνάντηση μελών του Δ.Σ της ΕΑΥΙ με τον Γεν. Γραμματέα Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών, αρμόδιο επί θεμάτων αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών και παράτυπης μετανάστευσης κ. Τζανέτο ΦΙΛΙΠΠΑΚΟ

Αριθ.Πρωτ. 66/2018                                                  Ιωάννινα 28/06/2018

 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018,τα μέλη του Δ.Σ της Ένωσής μας που δεν ήταν υπηρεσιακώς κωλυόμενα, πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών, αρμόδιο επί θεμάτων αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών και παράτυπης μετανάστευσης κ. Τζανέτο ΦΙΛΙΠΠΑΚΟ. Στο πλαίσιο της συζήτησης επικεντρωθήκαμε  σε  ζητήματα που αφορούν την περιοχή και τους συναδέλφους μας, κυρίως δε στην επικείμενη μετακίνηση από τη Δ.Α. Ιωαννίνων οργανικών θέσεων και την ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα στα Ιωάννινα, θέματα για τα οποία καταθέσαμε σχετικά υπομνήματα στον κ. Γενικό, καθώς και αναφερθήκαμε σε άλλα επιμέρους ζητήματα.

Κατά την συνάντηση η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, αναφορικά με τη μεταφορά είκοσι (20) οργανικών θέσεων σε όμορο νομό, μεταφέρθηκε από πλευρά μας η αντίθεσή μας και τονίστηκαν τα προβλήματα που προκύπτουν εις βάρος των συναδέλφων μας αλλά και της ασφάλειας των πολιτών της περιοχής μας. Αναδείξαμε τα χρόνια προβλήματα που απορρέουν από την γειτνίαση με την Αλβανία και αναφερθήκαμε στις τάσεις που δείχνουν  την αυξημένη κίνηση προσφυγικών ροών προς τη γειτονική χώρα.

Αναπτύξαμε στον κ. Γενικό, τα επιχειρήματα μας για την άμεση ίδρυση και λειτουργία ΑΤ Αερολιμένα στο διεθνές πλέον αεροδρόμιο Βασ. Πύρρος των Ιωαννίνων. Η συνεχώς αυξημένη επιβατική κίνηση από χώρες τόσο εντός αλλά και εκτός συνθήκης SHENGEN,  καθιστά υποχρέωση της πολιτείας να θωρακίσει το τρίτο πλέον σημείο εισόδου στο Νομό Ιωαννίνων, με επαρκές, εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Τέλος αναπτύξαμε τις πάγιες θέσεις μας για τη μη συμμετοχή των συναδέλφων μας σε θέματα που δεν έχουν συνάφεια με  την αποστολή και το έργο της Αστυνομίας. Ο κ. Γεν. Γραμματέας, προερχόμενος από το σώμα της ΕΛ.ΑΣ., άριστος γνώστης των αστυνομικών ζητημάτων, ακόμη και της ακριτικής περιοχής μας, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα που του τέθηκαν και δεσμεύτηκε για τη σύντομη τοποθέτηση του.