Ιστορική αναδρομή 54
Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ΕΑΥΙ

Αριθ.Πρωτ. 02/2019 .   Ιωάννινα 23/01/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ι αποφάσισε τη σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 30-1-2019 και ώρα 10:30 στον 5ο όροφο του Αστυνομικού Μεγάρου, αν δεν υπάρξει απαρτία θα πραγματοποιηθεί δεύτερη Γ.Σ. την 06-02-2019 και ώρα 10:30 στον ίδιο χώρο και αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία θα πραγματοποιηθεί τρίτη Γ.Σ. την 15-02-2019 και ώρα 10:30 στον ίδιο χώρο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
1. Διοικητικός – Οικονομικός απολογισμός
2. Παρουσίαση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής
3. Ενημέρωση για ασφαλιστικά-εργασιακά ζητήματα από έγκριτους ομιλητές.