Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)

Αριθ.Πρωτ.73/2019 Ιωάννινα 06/11/2019

ΠΡΟΣ: Π.Ο.ΑΣ.Υ

ΘΕΜΑ: «Πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων τέκνων Αστυνομικών, το υπόλοιπο ποσό του ΒΟΕΑ;»

Το Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) ανήκει στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ασφαλίζει τα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων τα γεννηθέντα από την ισχύ του Ν. 1329/1983 χωρίς διάκριση φύλου (παλαιά προικοδότηση), με σκοπό την παροχή σε αυτά εφάπαξ βοηθήματος. Το εν λόγω βοήθημα αποτελεί ουσιαστικά έναν «κουμπαρά» στον οποίο τα στελέχη του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι ασφαλισμένα στα ταμεία της πρώην Ε.Χ. τοποθετούν υποχρεωτικά χρήματα επί σειρά 25 ετών για τα τέκνα τους, έτσι ώστε αυτά να έχουν μία στήριξη όταν ενηλικιωθούν.
Το τελευταίο όμως διάστημα, εκτός από την καθυστέρηση που υπάρχει αναφορικά με την ικανοποίηση των αιτήσεων απόδοσης των βοηθημάτων, παρατηρείται πως δεν χορηγείται το σύνολο του δικαιούμενου βοηθήματος, αλλά μέρος του ποσού, καθώς παρ’ ότι κοντεύουν τρία χρόνια από την αναδρομική από την 1η-1-2017 του ν. 4472/2017 ΦΕΚ Α-74 (νέου μισθολογίου), δεν έχουν προσαρμοστεί τα δικαιούμενα μερίσματα στα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.
Το ερώτημα λοιπόν το οποίο σας μεταφέρουμε κατόπιν έντονων οχλήσεων μελών μας είναι το εξής:
Πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων τέκνων τους, το υπόλοιπο ποσό του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΙΤΣΙΟΣ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΡ