Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ Αναρτήσεις

Καταχώρηση εισφορών στο Ε1- Εκτύπωση φορολογικών Βεβαιώσεων

Αριθ.Πρωτ.56/2018                                                    Ιωάννινα 08/06/2018   Προς:  Τα μέλη του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.(πρώην Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α)   ΘΕΜΑ: «Καταχώρηση εισφορών στο Ε1- Εκτύπωση φορολογικών Βεβαιώσεων»   Αγαπητοί Συνάδελφοι,       Όσοι από εσάς είστε μέλη του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών – Πυροσβεστών & Λιμενικών σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:    ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ Και για το 2018 εξακολουθούν να ισχύουν τα οφέλη του Ν.4172/2013 (Αρ.14 […]