Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Συμβουλίο μεταθέσεων

Αριθ.Πρωτ.51/2017                                    Ιωάννινα 27/07/2017

Προς: 1. Διευθυντή Αστυνομίας Ιωαννίνων

Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΒΑΣΙΛΑΚΟ Ιωάννη

Μέλη του συμβουλίου μεταθέσεων

 Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων

Κοινοποίηση:  Γενικό Περιφερειακό Διευθυντή Αστυνομίας

Ηπείρου Υποστράτηγο κ.ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο

 

    Σας ενημερώνουμε ότι περιήλθαν σε γνώση μας διαμαρτυρίες μελών μας σχετικά με την  μη ικανοποίηση αιτήσεων τους κατά το πρόσφατο συμβούλιο μεταθέσεων που έλαβε χώρα την 20/07/2017.

Ειδικότερα,  συνάδελφοι που προέρχονται από υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης ενώ είχαν αιτηθεί μετάθεσης για υπηρεσίες με κενές οργανικές θέσεις, τα αιτήματά τους δεν ικανοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ. 100/2003 και συγκεκριμhttp://www.eayi.gr/demo/wp-content/uploads/2018/05/sumvoulio_metathesewn.docένα την παράγραφο 4 ορίζεται σαφέστατα ότι όσοι συμπληρώνουν 1 χρόνο σε υπηρεσία δυσμενούς διαβίωσης και επιθυμούν μετατίθενται <<υποχρεωτικά>> σε υπηρεσίες με κενή οργανική θέση.

   Επειδή το συγκεκριμένο μείζονος σημασίας ζήτημα, αφορά μέλη μας τα οποία αδικούνται κατάφορα και εμπίπτει τόσο στους καταστατικούς σκοπούς του σωματείου μας όσο και στο προαναφερόμενο π.δ, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε τα συγκεκριμένα αιτήματα ικανοποιώντας τα, προκειμένου οι αποφάσεις του συμβουλίου μεταθέσεων να είναι δίκαιες, αντικειμενικές και σύμφωνες με το πνεύμα του νόμου.

Κατεβάστε το αρχείο εδώ