Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ Αναρτήσεις

Ανάδειξη της αντισυνταγματικότητας του νέου μισθολογίου

Αριθ.Πρωτ.12/2018                                                                         Ιωάννινα 14/02/2018

Προς: Τα μέλη της Ένωσης μας

Συναδέλφισες & συνάδελφοι,
Με την μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου παρατηρείται πως στα αναλυτικά σημειώματα αποδοχών υπήρξαν μεν κάποιες διορθώσεις σε σχέση με αυτά του Ιανουαρίου, όμως σε καμία των περιπτώσεων οι καθαρές αποδοχές δεν επανήλθαν στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2017.
Εκτός της προσωπικής διαφοράς η οποία εφαρμόζεται στο σύνολο σχεδόν του Αστυνομικού προσωπικού, υπάρχουν στρεβλώσεις και λάθη μεταξύ ομοιοβάθμων, με την ίδια οικογενειακή κατάσταση και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, ενώ παράλληλα η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κυρίως στους «παλαιούς» ασφαλισμένους που ανήκουν στα ταμεία της πρώην Α.Π, σε συνδυασμό με την μη προσαρμογή των νέων μειωμένων ποσοστών των κρατήσεων στους τομείς πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, έχει ως αποτέλεσμα οι απώλειες και οι διαφορές αυτές να είναι ακόμη μεγαλύτερες.
Καταδεικνύεται ξεκάθαρα λοιπόν πως όχι μόνο δεν ελήφθησαν υπόψη οι αποφάσεις του ΣτΕ οι οποίες ξεκάθαρα ορίζουν πως σε περίπτωση σύνταξης νέου μισθολογίου οι αποδοχές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές του 2012, αλλά προχώρησαν στον διαχωρισμό του ένστολου προσωπικού σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες.
Η Ένωσή μας έγκαιρα είχε εκφράσει τις ενστάσεις της και με το υπ. αριθμ.41 από 13/05/2017 έγγραφό της προς τους βουλευτές Ιωαννίνων είχε απαιτήσει την απόσυρση του συγκεκριμένου εκτρώματος που οι εμπνευστές του προκλητικότατα βάπτισαν «νέο μισθολόγιο», ενώ κατά την ημερομηνία κατάθεσής της έδωσε δυναμικό παρών μπροστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Και σήμερα εμπιστευόμενοι την δύναμη και τις δυνατότητες του συνδικαλιστικού μας κινήματος, δηλώνουμε απερίφραστα πως δεν υποστέλλουμε την σημαία του αγώνα, δεν διαπραγματευόμαστε τον διαχωρισμό των συναδέλφων μας σε πατρίκιους και πληβείους, σε πολίτες Β΄ και Γ’ κατηγορίας και σε καμία περίπτωση δεν επαναπαυόμαστε.
Στηρίζουμε, ενισχύουμε και ενδυναμώνουμε τον αγώνα της Π.Ο.ΑΣ.Υ, του πολυπληθέστερου Δευτεροβάθμιου Συνδικαλιστικού Οργάνου των Αστυνομικών η οποία πολύ ορθά και έγκαιρα, καλύπτοντας το σύνολο των συναδέλφων, προχώρησε στις απαραίτητες εκείνες δικονομικές ενέργειες για την ανάδειξη της αντισυνταγματικότητας του «νέου μισθολογίου».