Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ Αναρτήσεις

Συμπληρωματικές Παροχές Υγείας σε συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της πρώην Α.Π

Αριθ.Πρωτ.39/2018                                                                    Ιωάννινα 23/03/2018

 

 

Προς:1) Γραμματείες Υπηρεσιών

           2) Μέλη της Ένωσής μας

 

   Συναδέλφισες και συνάδελφοι,

   Επειδή το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες  συναδέλφων μας, οι οποίοι λόγω ελλιπούς ενημέρωσης έχουν απολέσει το δικαίωμα λήψης Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας από τον Κλάδο Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π), κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε ότι:

   Μέλη του Κ.Υ.Υ.Α.Π., είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι  στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, ο δε κλάδος έχει ενταχθεί στο Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας του «Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)».

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ :

 1. Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. παρέχει στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους του συμπληρωματική υγειονομική περίθαλψη καλύπτοντας το ποσοστό συμμετοχής τους σε φάρμακα.
 2. Αποζημιώνει τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους του για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, με ποσοστό συμμετοχής 15% αποκλειστικά στους συμβεβλημένους παρόχους υγείας με το αναγραφόμενο ποσό επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου.
 3. Χορηγεί το επίδομα των 500,00 ευρώ για μονή κύηση, των 1.000,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ..
 4. Για Φυσικοθεραπείες – λογοθεραπείες – εργοθεραπείες – ψυχοθεραπείες καθώς και στην πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα η συμμετοχή των ασφαλισμένων διαμορφώνεται, ανάλογα με τις διατάξεις στον Κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ

 1. Φωτοτυπία εκτελεσθείσας συνταγής, κοστολογημένη, με την σφραγίδα του φαρμακείου & υπογεγραμμένη από τον φαρμακοποιό και τον ασφαλισμένο.
 2. Ταμειακή απόδειξη του φαρμακείου

3 . Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

 1. Ενημερωτικό σημείωμα αποδοχών τελευταίου τριμήνου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ)

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 1. Φωτοτυπία παραπεμπτικού ιατρού
 2. Απόδειξη εργαστηρίου
 3. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
 4. Ενημερωτικό σημείωμα αποδοχών τελευταίου τριμήνου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ)

Γ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
 2. Βιβλιάριο υγείας του άμεσα ασφαλισμένου
 3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου του άλλου γονέα, στην οποία να φαίνεται ο ασφαλιστικός του φορέας
 4. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζετε οι ίδιοι στο: ΤΕΑΠΑΣΑ, Βερανζέρου 48, ΤΚ – 10438, Αθήνα, ή τα αποστέλλετε ταχυδρομικά στο: ΤΕΑΠΑΣΑ – Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών – Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας – Βερανζέρου 48, Αθήνα, 10438

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα δικαιούμενα ποσά πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό  του δικαιούχου (ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί στην αίτηση), ενώ οποιαδήποτε απαίτηση παραγράφεται μετά την παρέλευση διετίας.