Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Τι έχουν τα έρμα τα περιπολικά και χαλάνε

Αριθ.Πρωτ.75/2019 Ιωάννινα 08/11/2019

Προς: Διευθυντή Αστυνομίας Ιωαννίνων
Α/Δ κ. ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ Βασίλειο

Θέμα: ««Τι έχουν τα έρμα τα περιπολικά και χαλάνε;»
Κύριε Διευθυντά,
Δια του παρόντος εγγράφου, επιθυμούμε να σας κάνουμε κοινωνό ενός ζητήματος το οποίο αφορά την εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών μας καθώς και την μείωση του λειτουργικού κόστους. Συγκεκριμένα, στο κτήριο όπου συστεγάζονται Υπηρεσίες Α.Τ Κόνιτσας & Τ.Σ.Φ Κόνιτσας, ενώ υπάρχει δεξαμενή πετρελαίου κίνησης για τον ανεφοδιασμό υπηρεσιακών οχημάτων, τα δύο (2) οχήματα του Α.Τ Κόνιτσας είναι βενζινοκίνητα!!!
Αποτέλεσμα αυτής της παράλογης διαδικασίας είναι:
Ποσότητα του καυσίμου να καταναλώνεται στην διαδρομή καθώς πρόκειται για οχήματα μεγάλου κυβισμού (2.000 cc & 2.400 cc),
Οι συνάδελφοι μέρος της βάρδιας τους βρίσκονται στον δρόμο, αφού για ανεφοδιασμό διανύουν πάνω από 120 χιλιόμετρα πήγαινε-έλα.
Σημαντική επιβάρυνση των οχημάτων με περιττά χιλιόμετρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα διένυαν σε πολλαπλάσιο χρόνο.
Αύξηση του κόστους επισκευής τους, καθώς τα σέρβις των οχημάτων και οι επισκευές τους λόγω μηχανικών βλαβών παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά.
Και μετά αναρωτιόμαστε, «Τι έχουν τα έρμα και χαλάνε;»
Το ζήτημα βεβαίως δεν είναι κάτι καινούριο, καθώς το είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενες διοικήσεις, προτείνοντας ως λύση την ανακατανομή των οχημάτων (από βενζινοκίνητα σε Diesel), χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Κύριε Διευθυντά,
Προτεραιότητα όλων μας, είναι η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Σε αυτούς δίνουμε λογαριασμό κι αυτή την προτεραιότητα θα πρέπει να συνεχίσουμε να την υπηρετούμε με ευθύνη και συνέπεια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΡ