Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ Αναρτήσεις

Ανάδειξη της αντισυνταγματικότητας του νέου μισθολογίου

Αριθ.Πρωτ.12/2018                                                                         Ιωάννινα 14/02/2018 Προς: Τα μέλη της Ένωσης μας Συναδέλφισες & συνάδελφοι, Με την μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου παρατηρείται πως […]

Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Ανακοίνωση

Αριθ.Πρωτ.75/2017                                    Ιωάννινα 16/11/2017 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Η Ένωσή μας χαιρετίζει την νέα την κοινή αίτηση ακύρωσης των Ομοσπονδιών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία προβάλλεται η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του νέου μισθολογίου (Ν.4472/2017). Το συγκεκριμένο νομοθέτημα το οποίο παραβιάζει ευθέως βασικές συνταγματικές […]