Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Κατασχεθέντα οχήματα

Αριθ.Πρωτ.13/2017                                                    Ιωάννινα 08/02/2017                                                                      Προς: 1)    Υπουργό Οικονομικών κ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ Ευκλείδη(Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ)                                         2) Αναπληρωτή Υπουργό   Οικονομικών              κ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ Γεώργιο                                      Κοιν: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.  ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο   Θέμα: «Διαχείριση οχημάτων που κατάσχονται από τις υπηρεσίες της            Ελληνικής Αστυνομίας»         Κύριε Υπουργέ,  Απευθυνόμαστε σε σας δια του παρόντος εγγράφου, προκειμένου […]