Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Πορεία Δ.Τ

Αριθ.Πρωτ. 19/2017                                                  Ιωάννινα 26/02/2017  Προς: 1.Τα μέλη της Ένωσής μας   Μ.Μ.Ε    Θέμα: «Δυναμικό παρόν της Ε.Α.Υ. Ιωαννίνων στην ένστολη Πανελλαδική           συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 22-02-2017 στην Πλατεία Συντάγματος»     Η Ένωση Αστυνομικών Ιωαννίνων ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Π.Ο.ΑΣ.Υ, έδωσε το δικό της δυναμικό παρόν στην ένστολη Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Σωμάτων Ασφαλείας την 22-02-2017 […]