Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Συνάντηση με ΑΔ

Αριθ.Πρωτ. 71/2017                                                  Ιωάννινα 12/10/2017

 Προς: Τα μέλη της Ένωσής μας

 Θέμα: «Συνάντηση του Δ.Σ της ΕΑΥΙ με τον Διευθυντή Αστυνομίας Ιωαννίνων»

   Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, το Δ.Σ της Ένωσής μας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή Αστυνομίας Ιωαννίνων, Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΒΑΣΙΛΑΚΟ Ιωάννη στα πλαίσια της οποίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τους συναδέλφους, κυρίως δε το ωράριο εργασίας των περιφερειακών υπηρεσιών καθώς και η περιβολή της στολής του αστυνομικού προσωπικού.

   Κατά την συνάντηση η οποία διεξήχθη σε θετικό κλίμα παρουσία και διοικητών περιφερειακών υπηρεσιών, αναφορικά με το ωράριο εργασίας, μεταφέρθηκε από πλευράς μας η δυσαρέσκεια των συναδέλφων που υπηρετούν στις ανωτέρω υπηρεσίες για τον τρόπο αντιμετώπισης τους καθώς οι όποιες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί κατ’ ουσία δεν εξυπηρετούν ούτε τους συναδέλφους μας αλλά ούτε και την ίδια την υπηρεσία.

   Μεταφέρθηκε δε στην Διοίκηση η πάγια θέση της Ένωσης μας  ότι στους υπηρετούντες στις περιφερειακές υπηρεσίες συναδέλφους, λόγω των ιδιαιτεροτήτων (μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από την έδρα, υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης, γειτνίαση με την Αλβανία, κ.τ.λ.), θα πρέπει να δοθούν κίνητρα παραμονής προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται στις υπηρεσίες αυτές χωρίς να νιώθουν ότι βρίσκονται εκεί εκτοπισμένοι και τιμωρούνται. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά και μόνο με τον σωστό εργασιακό προγραμματισμό, την τήρηση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας και με ανθρώπινα ωράρια, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τον χρόνο μετάβασης από και προς την υπηρεσία. Σε διαφορετική περίπτωση στις ήδη αποδυναμωμένες αυτές υπηρεσίες θα δοθεί η χαριστική βολή που θα τις οδηγήσει σε πλήρη διάλυση.

   Αναφορικά δε με το ζήτημα της στολής τονίστηκε από πλευράς μας η αναγκαιότητα χρήσης της στολής εκστρατείας τόσο από άποψη πρακτικότητας όσο και από οικονομικής πλευράς, καθώς θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη πως τις στολές πλέον τις αγοράζουν οι ίδιοι οι συνάδελφοι από την τσέπη τους, ενώ η υπηρεσία έχει να χορηγήσει ύφασμα πάνω από 10 έτη.

Σαφώς και η άψογη εμφάνιση, παράσταση και το κανονικό της στολής πρέπει να αποτελούν πρώτιστο μέλημα και καθημερινή επιδίωξη κάθε αστυνομικού, καθόσον η στολή εξωτερικεύει σημειολογικά την ενιαία και ομοιόμορφη αστυνομική δράση και ενισχύει την κοινή αντίληψη του αστυνομικού έργου, προσδίδοντας ταυτόχρονα κύρος και επιβλητικότητα.

   Η Ένωσή μας σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθεί από κοντά τα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους, επιδιώκοντας λύσεις, συμβάλλοντας στην βελτίωση της καθημερινότητάς τους και κατοχυρώνοντας βασικά εργασιακά τους δικαιώματα μέσα από ένα διαφανές δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας. 

Κατεβάστε το αρχείο εδώ