Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Σίτιση Αστυνομικών (Ε.Ε & Ε.Α) καθώς και μελών των οικογενειών τους στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ιωαννίνων.

Αριθ.Πρωτ. 72/2017                                                  Ιωάννινα 18/10/2017

 Προς: 1) Τα μέλη της Ένωσής μας

2) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

(Δια της Π.Ο.ΑΣ.Υ)

Θέμα: Σίτιση Αστυνομικών (Ε.Ε & Ε.Α) καθώς και μελών των οικογενειών τους στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ιωαννίνων.

  Η Ένωσή μας με αφορμή την εγγραφή των νέων σπουδαστών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, επιθυμεί να εκφράσει  τα  θερμά  της συγχαρητήρια, καθώς η επιτυχία αυτή  στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελεί επιστέγασμα μιας τεράστιας προσπάθειας όλων των προηγούμενων ετών, αφού οι κόποι και οι προσπάθειες μιας ζωής  δικαιώθηκαν.

     Επειδή όμως οι καιροί είναι δύσκολοι και απαιτούν  αρκετές θυσίες , τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν σημαντικά χρηματικά ποσά προκειμένου να σπουδάσουν τα παιδιά τους, σας ενημερώνουμε πως :

Στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ιωαννίνων  επί της Πλατείας Πύρρου, παρέχεται η δυνατότητα σίτισης (εκτός των εν ενεργεία και συνταξιούχων Αστυνομικών), στα μέλη των οικογενειών τους καθώς και στα  τέκνα  αυτών που σπουδάζουν στην πόλη μας. 

       Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την λέσχη είναι το 2651086742 όπου μέχρι τις 13.00 το αργότερο καθημερινά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνουν για τον αριθμό των μερίδων που επιθυμούν να παραγγείλουν.     

   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση κάρτας εισόδου των σπουδαστών στην Λ.Α.Φ.Ι είναι :

1.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας γονέα ή άλλο έγγραφο από το οποίο να  προκύπτει η ιδιότητα του Αστυνομικού ( εν ενεργεία ή απόστρατου ).

2.Φωτοαντίγραφο  ταυτότητας ιδίου.

3.Βεβαίωση σπουδών.

4.Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας του ιδίου.  

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

   Η Ένωσή μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την VIII Μεραρχία Πεζικού καθώς και την Διεύθυνση και το προσωπικό της Λ.Α.Φ.Ι, διότι το γεγονός αυτό μετά την δραματική συρρίκνωση του εισοδήματός μας, αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τους συναδέλφους που τα παιδιά τους σπουδάζουν στην πόλη μας.

Κατεβάστε το άρθρο εδώ