Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Ανακοίνωση

Αριθ.Πρωτ.75/2017                                    Ιωάννινα 16/11/2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

   Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η Ένωσή μας χαιρετίζει την νέα την κοινή αίτηση ακύρωσης των Ομοσπονδιών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία προβάλλεται η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του νέου μισθολογίου (Ν.4472/2017).

Το συγκεκριμένο νομοθέτημα το οποίο παραβιάζει ευθέως βασικές συνταγματικές και κοινοτικές αρχές, δημιουργεί τεράστιες στρεβλώσεις και αδικίες μεταξύ ομοιοβάθμων με τα ίδια έτη υπηρεσίας, διαχωρίζει το προσωπικό σε κατηγορίες, και “ανοίγει την ψαλίδα” μεταξύ υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων, αφήνοντας εκτεθειμένο το χαμηλόβαθμο προσωπικό το οποίο αποτελεί τη βάση – ραχοκοκαλιά του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το βήμα αυτό πραγματοποιήθηκε και μας χαροποιεί ιδιαίτερα καθώς ήταν και δική μας πρόταση έπειτα από την από 25/10/2017 απόφαση του Δ.Σ της Ε.Α.Υ.Ι και η οποία προωθήθηκε μέσω του Γ.Γ της Ομοσπονδίας με στόχο την διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων αλλά και την συνοχή των μελών μας.

Καλό ξεκίνημα συνάδελφοι στον νέο αγώνα και καλή επιτυχία!

Κατεβάστε το αρχείο εδώ