Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις – ΠΟΑΣΥ

Η Διοίκηση έχει ιερή υποχρέωση να διορθώνει τα λάθη της & όχι να μετακυλίει αυτά στους συναδέλφους

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 503/2/8α

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Μετά από το υπ’ αριθ. 28/2019 έγγραφό της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας, με το οποίο καταγγέλλονταν η μη πίστωση σε μετακινούμενους συνάδελφους του οριζόμενου στο υπ’ αριθ. 1588/18/1017102 από 21-05-2018 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων / Α.Ε.Α. ποσοστού προκαταβολής των δικαιούμενων χρηματικών ποσών, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, επικοινώνησε την 13-09-2019 με τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο ΧΡΗΣΤΟΥ και αφού προσπάθησε να ενημερωθεί για τους λόγους της προαναφερόμενης ανακολουθίας της Διοίκησης, δήλωσε ότι το συνδικαλιστικό μας Κίνημα δε θα δεχθεί στο μέλλον όμοιες συμπεριφορές εις βάρος των συναδέλφων μας, ενώ θα αναμένει από το Υπουργείο μας την άμεση οικονομική αποκατάσταση του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο κ. Γενικός Διευθυντής, από την πλευρά του, γνώρισε στον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ. 1588/18/1017102 από 21-05-2018 έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλεται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχει η εναλλαγή πολιτικών θέσεων. Επίσης, ενημέρωσε ότι αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό που δεν θα επαναληφθεί ξανά. Τέλος, δεσμεύτηκε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πιστωθούν στους προαναφερόμενους συναδέλφους τα χρήματα που τους υπολείπονται.

Ύστερα από την παραπάνω ενημέρωση, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, επικοινώνησε – για λόγους πληρότητας – την 14-09-2019 και με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ο οποίος, σήμερα, 16-09-2019, ενημέρωσε τον Πρόεδρο ότι, από την πλευρά των Υπηρεσιών του Υπουργείου του, δεν υφίσταται καμία καθυστέρηση στη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέστερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο παραπάνω σοβαρό οικονομικό ζήτημα και παράλληλα θα προσπαθήσει να αναδείξει στη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία του Σώματος τα αίτια του ανωτέρου προβλήματος, με σκοπό η τελευταία να διορθώσει λανθασμένους χειρισμούς που οδήγησαν σε αυτό και ως εκ τούτου να μην επαναληφθούν όμοια φαινόμενα.