Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ Αναρτήσεις

«Λήξη προθεσμίας υποβολής πόθεν έσχες την 31η Οκτωβρίου 2019»

Αριθ.Πρωτ.71/2019                                    Ιωάννινα 29/10/2019

 

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι την ερχόμενη Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 εκπνέει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 2019 (έσοδα και συμφέροντα έτους 2018 & περιουσία κατά την 31.12.2018).

 

Σας εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή καθώς ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων, είτε από ελλιπή ενημέρωση είτε λόγω μη επαρκούς γνώσης χειρισμού υπολογιστών, δεν ολοκλήρωσαν την διαδικασία οριστικοποίησης – έγκρισης της συζύγου για τις δηλώσεις προηγουμένων ετών, με αποτέλεσμα αυτές να εμφανίζονται ως μη υποβληθείσες και η αρμόδια υπηρεσία να τους καταλογίζει πρόστιμο των 300 ευρώ.

 

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ με παρεμβάσεις της έχει αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα, καλώντας τα συναρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), όπως με κοινή απόφασή τους προβούν στην τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν.3213/2003 και την εξαίρεση από την καταβολή του παραβόλου εκπρόθεσμης υποβολής  των 300 ευρώ πλην όμως έως και σήμερα τούτο υφίσταται.