Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

<<Ολοκλήρωση τροποποιήσης Καταστατικού - Ανάρτηση του στην ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης μας>>

  Αριθ.Πρωτ.80/2022  Ιωάννινα 9/8/2022 Η ΕΑΥΙ ενημερώνει τα μέλη της ότι ολοκληρώθηκε η τροποποίηση Καταστατικού , η οποία αποφασίστηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση,προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με το νόμο 4808/2021 αναφορικά με την δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου και το νόμο 4873/2021 αναφορικά με το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το νέο καταστατικό έχει αναρτηθεί στην σελίδα της Ένωσης μας […]