Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

<<Ολοκλήρωση τροποποιήσης Καταστατικού - Ανάρτηση του στην ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης μας>>

 

Αριθ.Πρωτ.80/2022  Ιωάννινα 9/8/2022

Η ΕΑΥΙ ενημερώνει τα μέλη της ότι ολοκληρώθηκε η τροποποίηση Καταστατικού , η οποία αποφασίστηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση,προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με το νόμο 4808/2021 αναφορικά με την δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου και το νόμο 4873/2021 αναφορικά με το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το νέο καταστατικό έχει αναρτηθεί στην σελίδα της Ένωσης μας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eayi.gr/eayi/katastatiko/ .
Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση καταστατικού αφορούσε αποκλειστικά και μόνο σε αλλαγές που εκ του νόμου ήταν επιβεβλημένες, παρακαλούμε όλα τα μέλη της Ένωσης να μελετήσουν το νέο καταστατικό και εφόσον έχουν συγκεκριμένες προτάσεις ή διορθώσεις οι οποίες θεωρούν ότι θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της συνδικαλιστικής μας δράσης, να τις αποστείλουν στο email της ΕΑΥΙ (info@eayi.gr) μέχρι 05/09/2022 προκειμένου να μελετηθούν από το Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ανέστης ΚΙΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος