Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ Αναρτήσεις

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθ.Πρωτ.70/2018                                    Ιωάννινα 18/07/2018 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Ένωσής μας

 

     Κατόπιν ερωτημάτων των οποίων καθημερινά δεχόμαστε, σας ενημερώνουμε πως οι χρόνοι που μπορείτε να αναγνωρίσετε ως συντάξιμους είναι αναλυτικά οι εξής:

1)   Ο χρόνος της Στρατιωτικής Θητείας καθώς και ο χρόνος φοίτησης στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

2)   Η Μάχιμη Πενταετία.

3)  Η τριετία της παρ. 4 του άρθρου 22 του Νόμου 3865/2010  (για όσους κατετάγησαν στο σώμα έως το έτος 1995 και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2015).

4)   Τα έτη σπουδών σε ΑΕΙ – ΤΕΙ .

5)  Η προϋπηρεσία σε ΕΚΑΜ,  ΤΕΕΜ, ιπτάμενα μέσα κ.λπ. (για τους καταταγέντες μετά την 01-10-1990).

6) Η Προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα (για τους καταταγέντες ή ασφαλισμένους στο Δημόσιο έως και το 1982).

Σας ενημερώνουμε επίσης πως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να θεσμοθετηθεί η αναγνώριση ετών για ανήλικα τέκνα καθώς και τα έτη σπουδών σε μέσες τεχνικές – επαγγελματικές σχολές, χρόνοι οι οποίοι έως και σήμερα δεν δύνανται να αναγνωριστούν.

Ο πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

ΚΙΤΣΙΟΣ Κων/νος                                             ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Αριστοτέλης