Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος – χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων

Αριθ.Πρωτ.40/2019 Ιωάννινα 27/06/2019

Προς: Τα μέλη μας

ΘΕΜΑ: «Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος – χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων»

Αναφορικά με τη μη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων (επίδομα τέκνων – Α21) λόγω πρόσθετων αναδρομικών αποδοχών (αποφάσεις ΣτΕ), σας γνωρίζουμε ότι έπειτα από παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας και την άμεση ανταπόκριση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών τα προαναφερόμενα προβλήματα τελικώς επιλύθηκαν.
Όσοι έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση πριν την διευθέτηση του ζητήματος, και αίτηση για καταβολή των εν λόγω επιδομάτων, η οποία είναι απορριπτική, βάσει του υπ’ αριθμ. 1761/19/1324496 – 22/06/2019 εγγράφου της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού / Α.Ε.Α., χρειάζεται:
Α) Να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος (χωρίς καμία μεταβολή)
Β) Να ακυρώσετε την αρχική αίτηση για τα επιδόματα
Γ) Να υποβάλλετε νέα αίτηση για τα επιδόματα αυτά
Τέλος, κανένα απολύτως πρόβλημα δεν θα αντιμετωπίσετε όσοι υποβάλλετε την φορολογική σας δήλωση καθώς και την αίτηση για τα κοινωνικά επιδόματα από την 22/06/2019 και μετέπειτα.