Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Οι Αστυνομικοί των Ιωαννίνων συμμετέχουν στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης

Αριθ.Πρωτ.62/2019
Ιωάννινα 03/10/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Οι Αστυνομικοί των Ιωαννίνων συμμετέχουν στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης»
Μια σημαντική δράση της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό μας κίνημα, το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», επεκτείνεται από σήμερα σε Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων.
Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η προώθηση της ανακύκλωσης και η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης.
Το πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και την υποστήριξη της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν θα πιστώνονται στο λογαριασμό Αρωγής Ορφανών τέκνων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Συγκεκριμένα, από σήμερα σε Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών και μεταλλικών κουτιών.
Καλούμε τα μέλη μας να αγκαλιάσουν αυτήν την προσπάθεια καθώς με την υλοποίηση του προγράμματος και τη συλλογή των προαναφερόμενων ανακυκλώσιμων συσκευασιών συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα μέσω του ανταποδοτικού οφέλους, ενισχύουμε τα ορφανά παιδιά του προσωπικού μας.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΡ.