Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις - ΕΑΥΙ

Σύγκληση εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

Αριθ.Πρωτ.85/2019
Ιωάννινα 21/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ι αποφάσισε τη σύγκληση εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Δ.Σ. Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων στην ΠΟΑΣΥ και εκπροσώπου στο Συμβούλιο Μεταθέσεων – Αποσπάσεων.
Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 28-12-2019 και ώρα 10:30 στον 5ο όροφο του Αστυνομικού Μεγάρου, αν δεν υπάρξει απαρτία θα πραγματοποιηθεί δεύτερη Γ.Σ. την 04-01-2020 και ώρα 10:30 στον ίδιο χώρο και αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία θα πραγματοποιηθεί τρίτη Γ.Σ. την 11-01-2020 και ώρα 10:30 στον ίδιο χώρο.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής
2. Διοικητικός – Οικονομικός απολογισμός
3. Παρουσίαση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής
4. Έγκριση από την Γενική Συνέλευση, της από 19/12/2019 απόφασης Δ.Σ της Ε.Α.Υ.Ι, για σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου την 18.30 της 22-01-2020, προκειμένου σε περίπτωση εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων να δοθεί παράταση της ψηφοφορίας για δεύτερη μέρα.
5. Ενημέρωση για ασφαλιστικά-εργασιακά ζητήματα από έγκριτους ομιλητές.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

ΚΙΤΣΙΟΣ Κ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤ.